คุณปิยะนุช รังคสิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TWZ

นางปิยะนุช รังคสิริ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น (TWZ) เปิดเผยว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างจัดโครงสร้างการเงินด้วยการวางแผนระดมทุน ประกอบด้วย การออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 5 พันล้านบาท พร้อมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 180 ล้านบาท โดยมติดังกล่าวได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการขอมติล่วงหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมของเครื่องมือทางการเงิน สำหรับรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ธุรกิจพลังงานทดแทน และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 

 

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการระดมทุน ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการเพิ่มทุน บริษัทฯ จะหารือกับที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมต่อไป แต่ในเบื้องต้นแผนการระดมทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายงานและสร้างการเติบโตให้กับบริษัทฯ ในอนาคต โดยเฉพาะธุรกิจพลังงานทดแทน หลังจากที่บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้เชิงพาณิชย์จากการขายไฟฟ้าเข้าระบบได้ตั้งแต่ปลายปี 59 ที่ผ่านมา เป็นจำนวน 5 เมกะวัตต์ สร้างรายได้ประมาณ 40 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิจากโครงการนี้เกือบ 20 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ วางแผนที่จะขยายธุรกิจพลังงานทดแทน โดยมีเป้าหมายขายไฟฟ้า 100เมกะวัตต์ภายใน 3 ปี ระหว่างปี 60-62ซึ่งเฉพาะในปีนี้ ตั้งเป้าที่จะขายไฟฟ้าเข้าระบบให้ได้ 30 เมกะวัตต์ คิดเป็นรายได้ประมาณ 240 ล้านบาท ส่วนอีก 70 เมกะวัตต์ จะทยอยเกิดขึ้นในปี 61 และ 62

 
ขณะที่โครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ได้แก่ โครงการเดอะเพเซอร์ พัทยา มีการรับรู้รายได้ในครึ่งปีแรกประมาณ 30%โดยคาดว่าในปีนี้จะสามารถรับรู้รายได้ราว60% ของมูลค่าโครงการ 500 ล้านบาท ด้านธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งยังคงเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งยังเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค โดยเชื่อมั่นว่า ยอดขายสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์เสริมยังสามารถเติบโตได้ตามกระแสไอที ล่าสุดบริษัทฯ ยังเพิ่มช่องทางขายสินค้าของบริษัทฯ ผ่านร้านโชว์ห่วย เพื่อที่จะสามารถเข้าถึงลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้อีกหลายแสนรายทั่วประเทศ

 

 

ทั้งนี้ การดำเนินธุรกิจทั้ง 3 ด้านที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต ทำให้บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง ซึ่งต้องขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ไว้วางใจอนุมัติให้บริษัทฯ เตรียมเครื่องมือทางการเงินให้มีความพร้อม เพื่อที่จะขยายการลงทุนได้ในจังหวะที่เหมาะสม นางปิยะนุช กล่าว