pic.k.ชัชพล MD UAC (ใหม่)

 

นายชัชพล ประสพโชค กรรมการผู้จัดการ บมจ. ยูเอซี โกลบอล (UAC) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานประจำงวดไตรมาส 1/60 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 60 ว่า บริษัทฯ มีรายได้รวม 377.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.74% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวมที่ 326.42 ล้านบาท

 

 

ขณะที่ EBITDA หรือกำไรก่อนหักภาษีและดอกเบี้ยงวดไตรมาส 1/60 อยู่ที่ 69.50 ล้านบาท จากการทยอยรับรู้รายได้จากโครงการต่างๆที่บริษัทฯ ได้ลงทุนในช่วงที่ผ่านมา อาทิ โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (solar roof top) , โรงงานผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ , โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) และโรงงานผลิตสารเคมีในผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ของบริษัทยูเอซี แอ๊ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ (UAPC)

 

 

สำหรับการดำเนินธุรกิจในไตรมาส 2/60 คาดว่าจะมีความชัดเจนในเรื่องของแผนการศึกษาการลงทุนในธุรกิจพลังงานทั้งในและต่างประเทศและมั่นใจว่าการผลการดำเนินของบริษัทในปี 60 จะสามารถทำได้ตามเป้าที่วางไว้ 1,800 ล้านบาท จากปีก่อนรายได้รวมทั้งสิ้น 1,381.11 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 24.71 ล้านบาท ซึ่งเป็นการรับรู้รายได้จากโรงงานผลิตสารเคมีในผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์UAPC, โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP), โรงไฟฟ้าเสาเถียรและโรงไฟฟ้าประดู่เฒ่า และโรงงานผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่เต็มปี ปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตไฟฟ้าอยู่ 12 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ ยังจะได้รับผลบวกจากการที่กระทรวงพลังงานปรับเพิ่มการใช้ไบโอดีเซลจาก B5 ไปเป็น B7 ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค.อีกด้วย

 

 

นอกจากนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาการขยายตลาดไปยังกลุ่มประเทศ CLMV เนื่องจากเป็นกลุ่มประเทศที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ส่งผลให้ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ด้านเคมีภัณฑ์อยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสี ,บรรจุภัณฑ์และอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นตามเศรษฐกิจของประเทศเหล่านั้น