D4A2C979-949F-4B10-BECC-B933ED1B7812

ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย บมจ.วินท์คอม เทคโนโลยี (VCOM) เปิดเผย บริษัทวินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ที่หุ้นละ 2.88 บาทต่อหุ้น โดยจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปจองซื้อหุ้นระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 และคาดว่าจะนำหุ้นเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 นี้
ทั้งนี้ บมจ.วินท์คอม เทคโนโลยี VCOM มีทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท และทุนชำระแล้ว 110 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 220 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท โดยจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 80 ล้านหุ้น ภายหลังเสนอขายหุ้น IPO แล้วบริษัทฯจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการโดยเฉพาะการขยายงานขายโครงการใหญ่ทั้งในประเทศและประเทศในกลุ่ม CLM หรือ กัมพูชา ลาว และเมียนมาร์
VCOM มีความโดดเด่นในการเป็นผู้ดำเนินธุรกิจตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการใช้งานในระดับองค์กร ถึง 7 แบรนด์ชั้นนำของโลก อาทิ ออราเคิล (Oracle ), ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ ( Hitachi Data Systems ), พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์ (Palo Alto Networks), อริสต้า เน็ตเวิร์กส์ (Arista Networks), อินโฟบล็อกซ์ (Infoblox), อินฟอร์เมติก้า (Informatica) และ สปลังค์ (Splunk)

นายณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการ บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ VCOM ผู้ดำเนินธุรกิจตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการใช้งานในระดับองค์กร กล่าวว่า จากนโยบายของภาครัฐบาย ที่มีการส่งเสริมนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) ภายใต้แผนประเทศไทย 4.0 โดยการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม โดยได้มีการผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างนวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตมวลรวมของประเทศให้ทันกับโลกยุคปัจจุบัน

จากปัจจัยดังกล่าว ส่งผลบวกต่อการเติบโตของ VCOM เนื่องจากบริษัทฯเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับการยอมรับจาก 7 แบรนด์ ชั้นนำของโลก ในการให้บริการในรูปแบบลักษณะการขายแบบโซลูชั่น อาทิ คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ หน่วยเก็บข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์แบบรวมศูนย์ ระบบรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย ระบบฐานข้อมูล ระบบปฏิบัติการ ระบบเสมือนมิดเดิ้ลแวร์ ซอฟต์แวร์พัฒนาระบบ และซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการข้อมูล รวมถึงการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย อาทิ บริการติดตั้งระบบ บริการบำรุงรักษา เป็นต้น ดังนั้น จากประสบการณ์และศักยภาพของธุรกิจ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าในตลาดได้เป็นอย่างดี

ด้านนางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต กรรมการผู้จัดการ บมจ.วินท์คอม เทคโนโลยี กล่าวเพิ่มเติมถึงราคาเสนอขายในครั้งนี้ว่า การกำหนดราคาเสนอขายที่ระดับ 2.88 บาทต่อหุ้น ถือเป็นราคาที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตจากการขยายธุรกิจของบริษัทฯในอนาคต โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนดังกล่าว ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยเฉพาะการขยายงานขายโครงการใหญ่ทั้งในประเทศและประเทศในกลุ่ม CLM หรือ กัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ เนื่องจากประเทศดังกล่าวอยู่ระหว่างการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จึงมีความต้องการสินค้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสูง

พร้อมทั้ง ยังได้กล่าวทิ้งท้ายว่า ด้วยความมุ่งมั่นทางธุรกิจ เราจะก้าวสู่การเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งด้านการนำเสนอโซลูชั่น แบบครบวงจร ในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่มีอัตราการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน และด้วยความเป็นมืออาชีพในการบริหารงาน ของทีมคณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์ จะนำพา VCOM ไปสู่ความสำเร็จได้อย่างสูงสุดตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ที่จะนำมาสู่ผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น