wha group พบนลท.

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น  (WHA Group) พร้อมด้วย นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน  นำเสนอข้อมูลบริษัทฯ ให้แก่นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ภายใน “งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” (Opportunity Day) ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยตั้งเป้าตอกย้ำอัตราการเติบโตภาพรวมผลการดำเนินงานทั้งกลุ่มบริษัทฯในปีนี้ ไว้ที่ระดับ 13,000 ล้านบาท พร้อมปรับเป้ายอดขายที่ดินเพิ่มเป็น 1,400 ไร่ และเตรียมรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ (WHAPF) กับกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART) ให้เป็นกองเดียวกัน ส่งผลให้กองทรัสต์ WHART เป็นกองทรัสต์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย