C1CCF0AB-91BD-47B0-A717-EC8AE1D0D79B

WHAUP จับมือ GULF ลุยธุรกิจค้าปลีกก๊าซธรรมชาติใน EEC ที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 4
เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด เอ็นจีดี 4 จำกัด (WHANGD 4) โดยนายวิเศษ จูงวัฒนา (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) และ นายบุญชัย ถิราติ (กลาง) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (GULF) ร่วมลงนามในสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ กับนายวุฒิกร สติฐิต (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่จัดหาและตลาดก๊าซธรรมชาติ บมจ ปตท. สำหรับจำหน่ายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 4 อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยโครงการดังกล่าวเป็นการร่วมทุนระหว่าง WHAUP GULF และบริษัทร่วมทุนระหว่าง Mitsui กับ Tokyo Gas ประเทศญี่ปุ่น ในนามบริษัท กัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด ซึ่งได้รับสิทธิ์ในการเป็นผู้พัฒนาโครงการท่อจัดจำหน่าย และค้าปลีกก๊าซธรรมชาติในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 4 อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC เพื่อให้บริการสาธารณูปโภคแก่ผู้ประกอบการในนิคมฯ แบบครบวงจร
ทั้งนี้ WHANGD 4 เป็นโครงการค้าปลีกก๊าซธรรมชาติ โครงการที่ 2 ของกลุ่มซึ่งเริ่มดำเนินการ โดยเมื่อวันที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ กับบมจ. ปตท. สำหรับโครงการ WHANGD 2 ซึ่งค้าปลีกก๊าซธรรมชาติในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 2 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีในพื้นที่ EEC เช่นกัน