คุณเชน เหล่าสุนทร (1)

นายเชน เหล่าสุนทร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายการเงิน บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) (WPH) เปิดเผยว่า มีความเชื่อมั่นว่าเมื่อหุ้น WPH ที่จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันนี้ (3 ตุลาคม 2560) จะได้รับการตอบรับที่ดีและน่าจะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุนที่จองซื้อหุ้นได้  เนื่องจากที่ผ่านมากระแสตอบรับในช่วงเปิดขายหุ้นไอพีโอระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2560 นักลงทุนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากนักลงทุนเข้าใจในธุรกิจโรงพยาบาล และมองเห็นแนวโน้มในอนาคตของ WPH จะขยายตัวได้อีกมาก หลังบริษัทฯ มีแผนก่อสร้างโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อ่าวนาง  จังหวัดกระบี่ และขยายโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง  ซึ่งเมื่อบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้นทำให้ธุรกิจสามารถขยายตัวต่อไปได้มากขึ้นตามไปด้วย จึงเป็นโอกาสสำคัญทางธุรกิจของบริษัทฯ ในการเติบโตในอนาคต
“บริษัทฯ มองเห็นโอกาสในการขยายขอบเขตการให้บริการไปยังพื้นที่อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง และเป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลก มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมาก หากเราเปิด โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อ่าวนาง  สำเร็จจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดกระบี่ในเรื่องการสาธารณสุขและความปลอดภัยอีกด้วย” นายเชน กล่าว
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ จะยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจ มุ่งสู่การให้บริการที่ครบวงจร ทั้งเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และทีมผู้บริหารที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์  เพื่อความพร้อมที่จะให้บริการและดูแลลูกค้าอย่างดีที่สุด โดยเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน เพิ่มรายได้ ผลกำไร และสร้างอัตราผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป
“ขอให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นใน WPH ว่าคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการบริหารงานให้ธุรกิจของ WPH เติบโตไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง  และหลังจากที่ได้เงินจากการระดมทุนเข้ามา จะทำให้ WPH มีศักยภาพและความแข็งแกร่ง ทั้งในแง่ของการดำเนินธุรกิจและฐานะทางการเงิน ซึ่งก็คงจะสะท้อนไปในราคาหุ้น และเมื่อหุ้นเข้าซื้อขาย เรามั่นใจว่า WPH จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจให้กับนักลงทุนได้” นายเชน กล่าวในที่สุด
นางสาวสุวภา  เจริญยิ่ง กรรมการ  บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)  ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ.โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง (WPH) กล่าวว่า คาดว่าเมื่อหุ้นของ WPH เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 3 ต.ค.นี้ จะประสบความสำเร็จและให้ผลตอบแทนที่ดีกับนักลงทุนอย่างแน่นอน  เพราะช่วงที่เปิดขายหุ้นปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากนักลงทุนดีมาก อีกทั้งราคาไอพีโอที่ 3.90 บาท ถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง รวมถึงศักยภาพการเติบโตจากธุรกิจโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ ที่มุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิอย่างเต็มรูปแบบ
“WPH ถือเป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง มีศักยภาพการเติบโตในอนาคตได้อีกมาก  และบริษัทฯ ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการขยายฐานรายได้เพื่อสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง  จึงได้มีนโยบายในการขยายโรงพยาบาล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง หรือการเปิดศูนย์เฉพาะทางเพิ่มขึ้น รวมทั้งการเพิ่มเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย นอกจากนี้ ยังมีแผนขยายฐานกลุ่มลูกค้าใหม่ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ  ซึ่งการก่อสร้างโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อ่าวนาง ใกล้จะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการ ในปี 2561 นี้  จะเป็นอีกทางเลือกใหม่ของคนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อ และยังเป็นการเพิ่มช่องทางสำหรับประชาชนชาวจังหวัดกระบี่ ที่ให้ความไว้วางใจในการเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง อยู่เป็นประจำ ให้ได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้นในการใช้บริการโรงพยาบาลในเครือของโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง เพื่อสนับสนุนการเติบโตในระยะยาว จากปัจจัยดังกล่าวทำให้เชื่อมั่นว่าหุ้น WPH จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน และสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีแก่นักลงทุน” นางสาวสุวภา   กล่าวในที่สุด
สำหรับเม็ดเงินที่ WPH ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ จำนวนประมาณ 585 ล้านบาท นอกจากจะนำไปใช้เพื่อการลงทุนในโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง  และโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อ่าวนาง  ทางบริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสในการขยายธุรกิจโรงพยาบาล  เช่น การสร้างโรงพยาบาลใหม่ และ/หรือลงทุนเข้าซื้อหรือควบรวมกิจการโรงพยาบาลอื่นที่อยู่ในทำเลที่มีศักยภาพ ในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในเขตจังหวัดภาคใต้ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายพื้นที่การให้บริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยและครบวงจร  เพื่อการสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และเพื่อช่วยสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว